lik oss på Facebook
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20

Du kan leie Aktivitetshuset til private arrangement

Vi kan tilby følgende:

 • 1. etg. 145 m² med kjøkkenkrok. Lokalet kan dekkes til ca. 40 personer.
 • 2. etg. 190 m² med kjøkken. Lokalet kan dekkes til ca. 80 personer.
 • Huset har dekketøy til ca. 100 personer, samt vaser, lysestaker, karafler etc.
 • Huset har gode fasiliteter som selskapslokale med varmepumpe, tre toaletter, oppvask-steamer, frys, induksjonsovn, ute-terrasse.
 • Lokalene egner seg også til kurs og konferanser.
 • Hele huset er tilpasset brukere av rullestol.
 • Vi har trådløst internett, prosjektor og høytalere ved forespørsel.

Gjeldende priser pr. 01.01.2018:

Leiepriser for Kringlebotn Aktivitetshus

http://www.kringlebotnvel.no/utleie     Pris 1                          Pris 2

Selskaper opp til 24 timer leie.            *) kr 6,500.00                *) kr 4,250.00

Kortere selskap opp til 10 timer leie.   kr 3,750.00                   kr 2,250.00

(må være avsluttet senest kl. 23.00 på ukedager og kl. 24.00 i helger)

Kortere selskap 2.etg opp til 3 timer. kr 1,400.00                     kr 700.00

Kortere selskap 1.etg opp til 3 timer. kr 1,000.00                     kr 500.00

Tillegstid pr time. kr 500.00 kr 250.00

 

Forberedelse før døgnleie opp til 16 timer før. kr 1.750.00      kr 900.00

Leie AV utstyr (Prosjektor, høytalere, nettverk) kr 750.00        kr 400.00

Rengjøring etter arrangement kr 1,000.00                               kr 1,000.00

 

**) Kjøp av andel (rett til leie til Pris kat. 2) **) kr 1,000.00

 

Styrevedtatte leiepriser fra den 01.10.2017 for nye kontrakter

Pris kat. 1

Leietakere som ikke tilhører Velforeningens kjerneområde og som ikke har andel fra tidligere botid i området.

Leietakers navn, adresse, mob nr og type arrangement må oppgies ved første henvendelse

Pris kat. 2

Andelseiere i Aktivitetshuset. (må oppgis navn, mob, adresse (borettslag) på andelen ved reservasjon)

Familie medlemmer (samme husstand som andelseier) over 25 år kan leie på husstandens andel.

**) Alle som bor i kjerneområdet til Kringlebotn Vel område kan kjøpe en andel ved første leieforhold.

*) Obligatorisk vask er nå inkludert for leie 24 timer eller mere for Pris kat 1 og 2

For leie på 10 timer eller mere kan hele huset disponeres

Kontraktsignerer skal være tilstede under hele arrangementet. Se leiekontrakt.

Ved Forberedelse kan ikke huset brukes til gjester før hovedleien starter, kun ved ledig tid kan dette avtales.

Eksempel på leiepris for et døgn og 8 timer blir prisen for Pris kat 1: 6.500 + 3.750 = 10.250,-

Leiepris Pris kat 1 og 2, for døgn to eller mer er 5.500,- eller 3.250,-

Prioritering ved flere forespørsler på samme tid ut over to sesonger (1 år) frem i tid:

1) Personer i Pris kat 2 får tilbud på ledig tid.

2) Andre leietakere.

Er det flere søkere i samme pris kategori blir det loddtrekking mellom disse.

Reservasjoner/kontrakter underskrives for maks to sesonger frem i tid som følger skoleåret. Eks Høst og vår

Reservasjon skjer ved et tilbud som må aksepteres ved kontraktsignering og avtalt leiebetaling er i utleiers disposisjon.

  

Ved første gangs forespørsel om leie ber vi deg oppgi navn, mobil nr., hjemme adresse og andelsbrev-nummer hvis du har kjøpt en andel.
Har du andelsbrev i Aktivitetshuset får du leie lokalene til redusert pris. De som bor i området kan kjøpe en andel ved første utleie.

Ønsker du mer informasjon om ledige datoer for utleie kan vi kontaktes på e-post: utleie@kringlebotnvel.no. Du vil få en tilbakemelding fra oss så snart som mulig.

Mer informasjon i forbindelse med leie av Aktivitetshuset vil du finne i leiekontrakten.

Søknadsskjema for leie av aktivitetshus